Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Licznik zadłużenia

Stan zadłużenia miasta Jaworzna na dzień 6.04.2021 r. 167.283.511,61 zł wynosi zł                  
w tym:
  • z tytułu kredytów  -  69.283.511,61 zł
  • z tytułu emisji obligacji -  98.000.000 zł.