Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Licznik zadłużenia

W czerwcu br. wyemitowane zostały obligacje na kwotę 18 mln zł. Stan zadłużenia ogółem  na dzień 1 sierpnia 2019 roku wynosi -157.901.318,61, w tym z tytułu:
 
  • kredytów - 98.516.491,61 zł
  • obligacji -  73.000.000,00 zł
do spłaty pozostaje w 2019 roku 5.846.436 zł