Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Licznik zadłużenia

Stan zadłużenia ogółem  na dzień 23 maja 2019 roku wynosi - 157.901.318,61, w tym z tytułu:
  • kredytów - 102.901.318,61 zł,
  • obligacji - 55.000.000 zł.

Do spłaty pozostaje w 2019 roku 10.231.263 zł.