Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Licznik zadłużenia

Stan zadłużenia miasta Jaworzna na dzień 2.07.2020 r. wynosi 155.438.392,61 zł

w tym:

  • z tytułu kredytów - 82.438.392,61 zł
  • z tytułu emisji obligacji - 73.000.000 zł.