Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Licznik zadłużenia

W 2015 roku miasto spłaciło dwa kredyty z roku 2007 i 2011. Dzięki spłacie starych zobowiązań w sposób całkowicie bezpieczny można sięgnąć po kolejne środki w planowanej na 2016 r kwocie 40 mln zł. Sięganie po dodatkowe środki i zachowanie dzięki temu wysokiego tempa rozwoju jest możliwe, gdyż miasto jest w dobrej kondycji finansowej. Gmina utrzymuje się cały czas poniżej połowy dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia i sytuacja ta nie zmieni się nawet po zaciągnięciu nowych zobowiązań - wskaźnik 4,17 % przy dopuszczalnym 8,48 %.

Pieniądze, które do tej pory pożyczyliśmy z banku, nie zostały przeznaczone na bieżące opłacanie rachunków związanych np. z energią elektryczną czy pensjami pracowników. Nie "przejedliśmy" ich. To pieniądze, które zainwestowaliśmy w przyszłość naszą i naszych dzieci. Pieniądze z kredytu w połączeniu ze środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, pracują na rozwój Jaworzna. Najlepiej obrazuje to proste porównanie - zaciągnięcie kredytu, który w 2014 r. wynosił 110 mln zł pozwoliło na zrealizowanie w mieście szeregu ważnych inwestycji, których łączna wartość przekracza 700 mln zł.

Środki z kredytów zostały wydatkowane wyłącznie na konkretne inwestycje, których nazwy zostały wymienione w umowach kredytowych. Dzięki pozyskanym pieniądzom sfinansowaliśmy m.in. budowę i modernizację dróg, ochronę zdrowia, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, modernizację kanalizacji, poprawę bezpieczeństwa, budowę mieszkań komunalnych i budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią.

Trzeba podkreślić, że podobnie jak w przypadku wcześniej zaciąganych przez miasto zobowiązań, także pieniądze z kredytu zaciągniętego w 2016 r. nie zostaną przeznaczone na bieżące wydatki lecz posłużą dalszemu rozwojowi naszego miasta. Należy pamiętać, że przed nami najprawdopodobniej ostatni okres programowania i pozyskiwania środków unijnych, dlatego też miasto musi zabezpieczyć finanse na wkład własny w realizowane inwestycje.