Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Licznik zadłużenia

Stan zadłużenia miasta Jaworzna na dzień 15.1.2021 wynosi 171.668.338,61 zł
w tym:
  • z tytułu kredytów -  73.668.338,61 zł
  • z tytułu emisji obligacji -  98.000.000 zł.