Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Licznik zadłużenia

Stan zadłużenia na dzień 30 września 2019 wynosi 170.054.882,61 zł, w tym:
  • z tytułu kredytów 97.054.882,61 zł,
  • z tytułu emisji obligacji 73.000.000 zł.