Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Rada Miejska Jaworzna VII kadencji

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej kadencja trwa 4 lata.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych czy też podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Rada gminy decyduje także w sprawach związanych z podejmowaniem współdziałania z innymi gminami, jak również współpracy ze społecznościami lokalnymi, nadawaniem honorowego obywatelstwa gminy czy ustalaniem zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Wybraną 16 listopada 2014 roku Radę Miejską w Jaworznie stanowi 23 radnych zrzeszonych w czterech klubach: "Jaworzno Moje Miasto", "Prawo i Sprawiedliwość", "Platforma Obywatelska RP" oraz "KW Bernadety Siostrzonek".

Radni Klubu "Jaworzno Moje Miasto" (7)

 • Ewa Zuber
  okręg wyborczy nr 1 (Podłęże, Leopold, Gigant, Podwale, Warpie i Śródmieście)
 • Sebastian Pycia
  okręg wyborczy nr 1 (Podłęże, Leopold, Gigant, Podwale, Warpie i Śródmieście)
 • Jolanta Smoliło-Żabińska
  okręg wyborczy nr 1 (Podłęże, Leopold, Gigant, Podwale, Warpie i Śródmieście)
 • Mariusz Kowalski
  okręg wyborczy nr 2 (Dobra, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa oraz Osiedle Awaryjne)
 • Marzena Czarny
  okręg wyborczy nr 2 (Dobra, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa oraz Osiedle Awaryjne)
 • Andrzej Węglarz
  okręg wyborczy nr 3 (Pszczelnik, Jeleń, Bory, Byczyna, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówka Górna i Dolna, Koźmin, Ciężkowice, Pieczyska i Stara Huta)
 • Mariusz Burczy
  okręg wyborczy nr 1 (Podłęże, Leopold, Gigant, Podwale, Warpie i Śródmieście)

Radni Klubu "Prawo i Sprawiedliwość" (7)

 • Renata Gacek
  okręg wyborczy nr 1 (Podłęże, Leopold, Gigant, Podwale, Warpie i Śródmieście)
 • Dawid Domagalski
  okręg wyborczy nr 1 (Podłęże, Leopold, Gigant, Podwale, Warpie i Śródmieście)
 • Marek Migas
  okręg wyborczy nr 1 (Podłęże, Leopold, Gigant, Podwale, Warpie i Śródmieście)
 • Wiesław Więckowski
  okręg wyborczy nr 2 (Dobra, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa oraz Osiedle Awaryjne)
 • Nikodem Motyka
  okręg wyborczy nr 2 (Dobra, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa oraz Osiedle Awaryjne)
 • Anna Lichota
  okręg wyborczy nr 3 (Pszczelnik, Jeleń, Bory, Byczyna, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówka Górna i Dolna, Koźmin, Ciężkowice, Pieczyska i Stara Huta)
 • Janusz Papuga
  okręg wyborczy nr 3 (Pszczelnik, Jeleń, Bory, Byczyna, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówka Górna i Dolna, Koźmin, Ciężkowice, Pieczyska i Stara Huta)

Radni Klubu "Jaworznickie Porozumienie Obywatelskie" (7)

 • Barbara Sikora
  okręg wyborczy nr 1 (Podłęże, Leopold, Gigant, Podwale, Warpie i Śródmieście)
 • Grażyna Bogacz-Sokół
  okręg wyborczy nr 1 (Podłęże, Leopold, Gigant, Podwale, Warpie i Śródmieście)
 • Krzysztof Lehnort
  okręg wyborczy nr 2 (Dobra, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa oraz Osiedle Awaryjne)
 • Grzegorz Piętak
  okręg wyborczy nr 2 (Dobra, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa oraz Osiedle Awaryjne)
 • Ewa Głąbik
  okręg wyborczy nr 3 (Pszczelnik, Jeleń, Bory, Byczyna, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówka Górna i Dolna, Koźmin, Ciężkowice, Pieczyska i Stara Huta)
 • Janusz Ciołczyk
  okręg wyborczy nr 3 (Pszczelnik, Jeleń, Bory, Byczyna, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówka Górna i Dolna, Koźmin, Ciężkowice, Pieczyska i Stara Huta)
 • Renata Chmielewska
  okręg wyborczy nr 3 (Pszczelnik, Jeleń, Bory, Byczyna, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówka Górna i Dolna, Koźmin, Ciężkowice, Pieczyska i Stara Huta)

Radni niezależni (2)

 • Marcin Kozik
  okręg wyborczy nr 1 (Podłęże, Leopold, Gigant, Podwale, Warpie i Śródmieście),
 • Jerzy Nieużyła
  okręg wyborczy nr 2 (Dobra, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa oraz Osiedle Awaryjne)

Prezydium Rady Miejskiej

 • Wiesław Więckowski - przewodniczący
 • Anna Lichota - wiceprzewodnicząca
 • Ewa Zuber - wiceprzewodnicząca
 • Sebastian Pycia - wiceprzewodniczący