Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Konsultacje społeczne

Dodatki dla nauczycieli

16 sierpnia 2018

Projekt w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy... +

Żłobek Miejski - opłaty

13 sierpnia 2018

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie. +

Ulica Dobrej Energii

13 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy - ulica Dobrej Energii +

Współpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi

13 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego... +

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego

10 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. +

Opłaty za przedszkole

7 czerwca 2018

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna. +

Usuwanie pojazdów z dróg

6 czerwca 2018

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości... +

Nagrody dla nauczycieli

10 maja 2018

Projekt uchwały w sprawie nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. +

Zasady udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom

12 kwietnia 2018

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom. +

Zasady wynajmowania lokali

11 kwietnia 2018

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada... +