Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Konsultacje społeczne

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna

21 listopada 2018

Zarządzenie Nr BSM.0050.344.2018  Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 listopada 2018 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019... +

Zwolnienia od podatku - środki transportowe

16 listopada 2018

Projekt uchwały w sprawie: zwolnienia od podatku od środków transportowych +

Podatek od środków transportowych

16 listopada 2018

Projekt uchwały w sprawie: określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna +

Podatek od nieruchomości

16 listopada 2018

Projekt uchwały w sprawie: określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. +

Dostarczanie wody

15 listopada 2018

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Jaworzna. +

Prawa użytkowania wieczystego

24 października 2018

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i stawek procentowych bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,... +

Odbiór odpadów komunalnych

28 września 2018

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu... +

Podatki

12 września 2018

Projekt uchwały sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny za pomocą... +

Obwody głosowania

17 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania. +

Wyłączenie dróg

16 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie pozbawienie dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania. +