Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Konsultacje społeczne

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego

10 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. +

Opłaty za przedszkole

7 czerwca 2018

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna. +

Usuwanie pojazdów z dróg

6 czerwca 2018

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości... +

Nagrody dla nauczycieli

10 maja 2018

Projekt uchwały w sprawie nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. +

Zasady udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom

12 kwietnia 2018

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom. +

Zasady wynajmowania lokali

11 kwietnia 2018

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada... +

Jaworznicki Budżet Obywatelski 2019

11 kwietnia 2018

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna... +

Stałe obwody głosowania

10 kwietnia 2018

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania +

Obniżki tygidniowego czasu pracy nauczycieli

13 marca 2018

Projekt w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42... +

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli spoza ustawy

13 marca 2018

Projekt w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta... +