Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Konsultacje społeczne

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4 czerwca 2019

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty +

Nadanie nazwy rondu

4 czerwca 2019

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania rondu nazwy XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej. +

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Jaworznie

3 czerwca 2019

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Jaworznie. +

Opłaty za przedszkola

28 maja 2019

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna. +

Odbieranie odpadów komunalnych

28 maja 2019

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i... +

Utrzymanie czystości na terenie miasta

28 maja 2019

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. +

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pięlęgnacyjno ? Opiekuńczego

28 maja 2019

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pięlęgnacyjno ? Opiekuńczego w Jaworznie. +

Wynajem lokali gminnych

15 maja 2019

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. +

Opłaty za usuwanie pojazdów w 2019 r.

10 maja 2019

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości... +

Odpłatności za usługi opiekuńcze

9 kwietnia 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla... +