Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Konsultacje społeczne

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta

5 grudnia 2017

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2018-2022. +

Podatki - formy płatności

4 grudnia 2017

Projekt uchwały w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Jaworzna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym... +

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok miasta Jaworzna

16 listopada 2017

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 miasta Jaworzna wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr XLVI/625/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie... +

Projekt uchwały w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna

15 listopada 2017

Projekt uchwały w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna +

Projekt uchwały w sprawie: zwolnienia w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie miasta Jawo

15 listopada 2017

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących... +

Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

15 listopada 2017

Projekt w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości +

Projekt uchwały w sprawie: określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna

15 listopada 2017

Projekt uchwały w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. +

Budżet na rok 2018

15 listopada 2017

Zarządzenie Nr BSM.0050.504.2017 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok... +

Nadanie drodze wewnętrznej nazwy Jurajska

14 listopada 2017

Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Jurajska. +

Nadanie rondu nazwy im. 308. Dywizjonu Myśliwskiego ? Krakowskiego

14 listopada 2017

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania rondu nazwy im. 308. Dywizjonu Myśliwskiego - Krakowskiego. +