Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Konsultacje społeczne

Statut Wielospecjalistycznego Szpitala w Jaworznie

12 marca 2018

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. +

Godziny pracy aptek

12 marca 2018

Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. +

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy

9 marca 2018

Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. +

Podział miasta Jaworzna na okręgi wyborcze

9 marca 2018

Projekt uchwały w sprawie podziału miasta Jaworzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym... +

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

9 marca 2018

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Jaworzna +

Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

9 marca 2018

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Jaworzna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych +

Drogi gminne

28 lutego 2018

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Jaworzna. +

Spłaty należności

12 lutego 2018

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę Nr XXXI/437/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w... +

Rozliczenie dotacji dla placówek oświatowych

10 stycznia 2018

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym... +

Regulamin utrzymania czystości i porządku

11 grudnia 2017

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jaworzna +