Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Konsultacje społeczne

Godziny pracy aptek

12 marca 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. +

Posiłek w szkole i w domu - podwyższenie kryteriów dochodowyche

14 stycznia 2019

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu... +

Posiłek w szkole i w domu - zasady zwrotu wydatków

14 stycznia 2019

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek... +

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

4 grudnia 2018

Projekt uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie. +

Opłaty za usuwanie pojazdów w 2019 r.

30 listopada 2018

+

Dotacje dla placówek oświatowych

30 listopada 2018

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym... +

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna

21 listopada 2018

Zarządzenie Nr BSM.0050.344.2018  Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 listopada 2018 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019... +

Zwolnienia od podatku - środki transportowe

16 listopada 2018

Projekt uchwały w sprawie: zwolnienia od podatku od środków transportowych +

Podatek od środków transportowych

16 listopada 2018

Projekt uchwały w sprawie: określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna +

Podatek od nieruchomości

16 listopada 2018

Projekt uchwały w sprawie: określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. +