Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Konsultacje społeczne

Upoważnienie Dyrektorów Miejskich Jednostek

21 lutego 2011

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie upoważnienia dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych... +

Statut MZOPOW

18 lutego 2011

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XXXVI/439/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 marca... +

Nauczyciele - wymiar

18 lutego 2011

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XII/127/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia... +

Nauczyciele - dodatki

18 lutego 2011

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXXI/432/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca... +

Statut MBand

18 lutego 2011

Projekt uchwały RM w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Orkiestra Rozrywkowa "eM... +

Statut Archetti

18 lutego 2011

Projekt uchwały RM w Jaworznie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna "Archetti" +

Statut MCKiS

24 stycznia 2011

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. +

Statut OPUAPN

21 stycznia 2011

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie. +

Nagroda Prezydenta Miasta

20 stycznia 2011

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. +

Ulica Braci Gutmanów

18 stycznia 2011

Projekt uchwały w w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Braci Gutmanów. +