Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Konsultacje społeczne

Statut MBP

12 stycznia 2011

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. +

Stawki opłat za odpady i nieczystości

7 grudnia 2010

Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie... +

Uchwała budżetowa na 2011

6 grudnia 2010

Projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 r. miasta Jaworzna. +

Rozkład godzin pracy aptek

30 listopada 2010

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. +

Zespół Interdyscyplinarny

27 października 2010

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie... +

Zmiana Statutu Miasta

25 października 2010

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statusu Miasta. +

Podatek leśny

25 października 2010

Projekt uchwały w sprawie określenia na 2011 rok zwolnień z podatku leśnego +

Podatek od nieruchomości

25 października 2010

Projekt uchwały w sprawie określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. +

Podatek od środków transportowych

22 października 2010

Projekt uchwały w sprawie określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Jaworzna +

Pomoc socjalna dla uczniów

22 października 2010

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych... +