Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Konsultacje społeczne

Regulamin utrzymania czystości i porządku

25 maja 2011

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. +

Statut Muzeum

23 maja 2011

Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Jaworzna. +

Przedszkola

23 maja 2011

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez... +

Prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych

26 kwietnia 2011

Projekt uchwały RM zmieniający uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie... +

Rejestr żłobków

26 kwietnia 2011

Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego... +

Zmiana Statutu Miasta

21 kwietnia 2011

Projekt uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jaworzna. +

Ulica Owocowa

28 marca 2011

Projekt uchwały RM w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca na ulica Owocowa +

Nagroda Prezydenta Miasta

28 marca 2011

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania... +

Statut MCKiS

21 marca 2011

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury i Sportu w... +

Ulica Drogowców

10 marca 2011

Projekt uchwały RM w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Drogowców. +