Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Konsultacje społeczne

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11 lutego 2020

Projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. +

Wzór deklaracji za godpodarowanie odpadami komunalnymi

11 lutego 2020

Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. +

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

29 stycznia 2020

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2020... +

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

16 stycznia 2020

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Jaworzna, na... +

Zaciszna - nadanie nazwy drodze wewnętrznej

14 stycznia 2020

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Zaciszna +

Haliny Poświatowskiej - nadanie nazwy drodze wewnętrznej

14 stycznia 2020

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Haliny Poświatowskiej +

Stanisława Lema; Czesława Miłosza i Stefana Czarnieckiego - nadanie nazw drogom wewnętrznym

14 stycznia 2020

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, stanowiącym przedłużenie ulic Stanisława Lema; Czesława Miłosza i Stefana Czarnieckiego +

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej - nadanie nazwy drodze wewnętrznej

14 stycznia 2020

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy św. Katarzyny Aleksandryjskiej +

Zbigniewa Herberta - nadanie nazwy drodze wewnętrznej

14 stycznia 2020

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Zbigniewa Herberta +

Grzegorza - nadanie nazwy drodze wewnętrznej

14 stycznia 2020

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Grzegorza +