Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście

28 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna