Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Użytek ekologiczny Zakola Białej Przemszy

26 lutego 2020

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/424/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Zakola Białej Przemszy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 2292).