Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Opłaty za usuwanie pojazdów w 2020 r.

6 września 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020.