Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

12 sierpnia 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.