Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna

12 sierpnia 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna