Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zmiany w statucie ZPO w Jaworznie

23 lipca 2019

Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.