Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Plan zrówznoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

6 czerwca 2019

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Jaworzna