Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich

5 czerwca 2019

Projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty