Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Wynajem lokali gminnych

15 maja 2019

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.