Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Opłaty za usuwanie pojazdów w 2019 r.

10 maja 2019

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.