Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

9 kwietnia 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.