Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Posiłek w szkole i w domu - podwyższenie kryteriów dochodowyche

14 stycznia 2019

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023.