Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Posiłek w szkole i w domu - zasady zwrotu wydatków

14 stycznia 2019

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023.