Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

4 grudnia 2018

Projekt uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.