Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Notka biograficzna

Monika Bryl - Zastępca Prezydenta Jaworzna

Monika Bryl - z wykształcenia magister inżynier, ukończyła Wydział Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydział Paliw i Energii AGH w Krakowie na kierunku Technologie Chemiczne, studia podyplomowe z zakresu: Rzeczoznawcy Majątkowego oraz Zarządzania projektami ukończyła w AGH w Krakowie. Swoją pracę w jaworznickim urzędzie rozpoczęła w 2004 roku na najniższych stanowiskach urzędniczych, awansując w kolejnych latach. W 2008 roku została Naczelnikiem Biura Nadzoru Właścicielskiego. Obecnie jest Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Mienia nadzorującym zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Zainteresowania zawodowe skupia na problematyce funkcjonowania i działania gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansami publicznymi i rachunkowości finansowej. Jest autorką wielu projektów dotyczących analizy rynku, biznes planów oraz analiz finansowych i budżetowych.