Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Tadeusz Kaczmarek - I Zastępca Prezydenta Miasta

Zakres obowiązków  I Zastępca Prezydenta odpowiada na sprawy związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym, oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży, kulturą, sportem i rekreacją.


Zakres obowiązków

I Zastępca Prezydenta odpowiada na sprawy związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym, oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży, kulturą, sportem i rekreacją.

Zajmuje się także ochroną środowiska miasta, jak również sprawami z zakresu geodezji i kartografii.

Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, a także jaworznickich instytucji kultury.

Sekretariat

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno, I piętro
tel. (+48 32) 618 15 50
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Przyjęcia mieszkańców w sprawie skarg i wniosków

Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00. W okresie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. 14:00 do 16:00.

Aby spotkać się z Zastępcą Prezydenta Miasta w sprawie skarg i wniosków wystarczy na pół godziny przed wyznaczoną godziną przyjęć zgłosić się do sekretariatu prezydenta, zarejestrować się i wypełnić wniosek opisując swoją sprawę. Rejestracji należy dokonać osobiście i tylko w dniu przyjęć.

Podległe jednostki organizacyjne