Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Działo się: 24 kwietnia 2020

Aktualności

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 21

  Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 21/. +

Harmonogram egzaminów szkolnych

Rząd ogłosił nowe terminy egzaminów szkolnych. Ósmoklasiści będą zdawać swój egzamin w terminach od 16 do 18 czerwca. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 29 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. +

Informacja dot. danych osobowych mieszkańców, o które wystąpiła Poczta Polska

Uspokajamy, że Gmina Miasta Jaworzna nie udostępniła żadnych danych osobowych mieszkańców na podstawie mailowego wniosku kierowanego do wójtów/burmistrzów/prezydentów miast o przekazanie danych ze spisu wyborców. Informujemy, że do Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w czwartek 23 kwietnia o godz. 2:26 wpłynął wniosek, który zawiera kilkanaście pozycji danych do udostępnienia. Mail został podpisany „Poczta Polska”, bez żadnych weryfikowalnych podpisów nadawcy. W tej sprawie konieczne są oficjalne wyjaśnienia oraz weryfikowalne dokumenty, o których jest mowa w formalnych zaleceniach Państwowej Komisji Wyborczej. Ponadto prezydent Paweł Silbert skierował sprawę do zbadania przez radców prawnych, by określili zasadność i prawne podstawy takiego wniosku. W załączeniu treść maila, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Jaworznie. +

100 lat Pani Marii Głowacz!

23 kwietnia do grona długowiecznych Polaków dołączyła kolejna jaworznianka - pani Maria Głowacz. Ze względu na szczególne okoliczności – stan epidemii wprowadzony w Polsce , Prezydent Miasta Paweł Silbert przekazał solenizantce życzenia i upominek listownie. +