Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dopłaty do wywozu azbestu

19 kwietnia 2013, 10:43

Już od najbliższego poniedziałku, 22 kwietnia mieszkańcy Jaworzna będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do wywozu i utylizacji azbestu. Dzięki prowadzonym przez miasto dopłatom, z których w ciągu dziesięciu lat skorzystało już ponad 1000 właścicieli budynków, szacowana ilość wyrobów zawierających azbest spadła o połowę.

- Aby pomóc mieszkańcom w usuwaniu wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości, już w 2003 r. podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji budynków - wyjaśnia zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. -  Do 2007 roku świadczenie to obejmowało wyłącznie osoby fizyczne, jednak od roku 2008 dofinansowaniem objęte zostały również wspólnoty mieszkaniowe.

Prowadzone przez Gminę dofinansowanie przynosi rezultaty. Od 2003 r. z terenu Jaworzna zlikwidowano i przekazano do unieszkodliwiania ponad 3000 ton odpadów zawierających azbest.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, które dokonały demontażu azbestu w budynkach będących ich własnością zlokalizowanych na terenie Jaworzna. Wymianę pokrycia dachu lub elewacji budynku należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, poprzez specjalistyczną firmę.

Podstawą do realizacji usługi jest złożenie w Urzędzie Miejskim wniosku wraz z załączonymi do niego dokumentami oraz spełnienie warunków Regulaminu zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta. Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje w przypadku wywozu odpadów we własnym zakresie.