Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Koniec dopłat do eko-ogrzewania

9 kwietnia 2013, 14:42

© atm2003 - Fotolia.com

© atm2003 - Fotolia.com

W związku z wyczerpaniem się, przewidzianych na ten rok, środków finansowych na dotacje do montażu ekologicznych systemów grzewczych i kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zakończył przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na ten cel. Nowy nabór wniosków będzie możliwy w 2014 roku.

***

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku mieszkańcy Jaworzna mogli się ubiegać o dofinansowanie do eko-ogrzewania. Jaworznianie mieli szansę otrzymać jednorazową dotację w wysokości 23 proc. kosztów urządzeń grzewczych i układu kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz ich montażu.

Dofinansowanie przeznaczone było dla osób fizycznych, a jego otrzymanie było możliwe po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie dotacji celowej i podpisaniu stosownej umowy z Urzędem Miejskim. Następnie - już po zrealizowaniu inwestycji - należy dostarczyć dokumenty potwierdzające zakup i montaż urządzenia. Dofinansowanie mogło wynieść 23 proc., jednak nie więcej niż 3 tys. zł łącznych kosztów wymiany i montażu nowego systemu. Realizacja dofinansowania następowała według kolejności składania wniosków do wyczerpania środków finansowych.

Wśród uznanych w "Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2013-2016" - za ekologiczne - źródeł ciepła, znalazły się: kotły węglowe z automatycznym dozowaniem paliwa (w tym kotły miałowe), kotły na paliwa gazowe i ciekłe, źródła ciepła zasilane energią elektryczną, węzły cieplne zasilane z sieci ciepłowniczej, kotły do spalania biomasy, rekuperatory, a także pompy ciepła.