Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nie zapominajmy o ochronie jerzyków

2 kwietnia 2013, 13:54

By Klaus Roggel, Berlin [CC-BY-SA-3.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

By Klaus Roggel, Berlin [CC-BY-SA-3.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Jaworzno ma szczęście co roku gościć u siebie jerzyki - jedne z najbardziej pożytecznych ptaków. Przylecą do nas już w pierwszej połowie maja - zostało zatem niewiele czasu, aby godnie przyjąć naszych małych skrzydlatych gości. Dlatego też Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca się do zarządców nieruchomości z prośbą o pilny przegląd istniejących budek lęgowych dla jerzyków pod kątem ich stanu technicznego.

Dlaczego jerzyki należy chronić?

Oprócz aspektów prawnych - gatunek ten jest ściśle chroniony - należy pamiętać, że już kilka gniazdujących w okolicy Jerzyków, pozwala praktycznie wyeliminować problem komarów, much i innych uciążliwych insektów. Aby zapewnić odpowiednią ilość pokarmu dla siebie i młodych, jerzyk łapie nawet kilka tysięcy owadów dziennie. Wbrew obiegowym opiniom, jerzyki nie są nosicielami żadnych groźnych dla człowieka chorób. Jerzyk swoim lotem i sylwetką bardzo przypomina jaskółkę, jednak jest od niej znacznie większy. Jest doskonałym lotnikiem osiągającym prędkość do 200 km/h. Odżywia się wyłącznie małymi owadami chwytanymi w locie. Gniazda zakłada w szczelinach i otworach wysokich budynków. 

W związku ze zbliżającym się sezonem rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych, przypominamy administratorom budynków, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wszelkie prace prowadzone na budynkach, na których znajdują się gniazda i siedliska chronionych gatunków ptaków, muszą być poprzedzone uzyskaniem decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Szczegółowe informacje na temat ochrony ptaków, zamieszkujących budynki mieszkalne dostępne są na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach - http://katowice.rdos.gov.pl.

Prace termoizolacyjne związane z zasłonięciem elewacji budynku na czas remontu, w tym trwałym zamknięciem wszystkich szczelin oraz zaślepieniem otworów wlotowych do stropodachów, mogą znacznie ograniczać lub nawet uniemożliwiać wykorzystywanie budynku jako miejsca gniazdowania. W świetle ustawy o ochronie przyrody, działanie takie traktowane jest jako zniszczenie siedliska gatunku chronionego i podlega sankcji karnej. Także w przypadku dofinansowania ze środków UE, WFOŚiGW lub NFOŚiGW, inwestorzy zobowiązani są do przestrzegania tych przepisów - ich  naruszenie stanowi podstawę do cofnięcia dofinansowania.