Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Dopłaty do eko-ogrzewania

31 stycznia 2013, 12:22

© atm2003 - Fotolia.com

© atm2003 - Fotolia.com

Mieszkańcy Jaworzna ponownie mogą ubiegać się o dofinansowanie do eko-ogrzewania. Już 11 lutego rusza nabór wniosków o dopłaty do ekologicznych systemów grzewczych. Podobnie jak w latach ubiegłych jaworznianie mają szansę otrzymać jednorazową dotację w wysokości 23 proc. kosztów urządzeń grzewczych i układu kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz ich montażu.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, a jego otrzymanie jest możliwe po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie dotacji celowej i podpisaniu stosownej umowy z Urzędem Miejskim. Następnie - już po zrealizowaniu inwestycji - należy dostarczyć dokumenty potwierdzające zakup i montaż urządzenia. Dofinansowanie może wynieść 23 proc., jednak nie więcej niż 3 tys. zł łącznych kosztów wymiany i montażu nowego systemu.

Wnioski można składać począwszy od 11 lutego br. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w  Jaworznie, przy ul. Plac Górników 5, pokój nr 121, w godzinach pracy urzędu. Realizacja dofinansowania nastąpi według kolejności składania wniosków do 15 października 2013 roku lub do wyczerpania środków finansowych.

***

Wśród uznanych w Programie na lata 2013-2016 - za ekologiczne - źródeł ciepła, znalazły się: kotły węglowe z automatycznym dozowaniem paliwa (w tym kotły miałowe), kotły na paliwa gazowe i ciekłe, źródła ciepła zasilane energią elektryczną, węzły cieplne zasilane z sieci ciepłowniczej, kotły do spalania biomasy, rekuperatory, a także pompy ciepła.