Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dyskusja o klimacie

15 stycznia 2013, 10:52

Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie! - to hasło, pod którym dzisiaj w Jaworznie odbywa się debata klimatyczna. Organizatorzy chcą, aby ochrona klimatu stała się istotnym punktem w strategiach rozwoju polskich miast.

- Klimat się zmienia i niewątpliwie każdy z nas ma na to wpływ - mówił podczas otwarcia konferencji prezydent Paweł Silbert. - Warto uświadomić sobie, że otaczające nas środowisko naturalne to bezcenne dobro, które bardzo łatwo zniszczyć.

***

Jak pokazują badania naukowe, zmiany klimatyczne i anomalia pogodowe spowodowane są zwiększeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery przez działalność człowieka i spalanie surowców naturalnych (węgiel i ropa naftowa). Duża emisja dwutlenku węgla wpływa niekorzystnie na jakość powietrza i stan środowiska naturalnego, a co za tym idzie na warunki życia ludzkiego i zdrowie człowieka. Stąd niezwykle ważne staje się wspieranie działań zmierzających do redukcji CO2. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Jaworzno przystąpiło do projektu "Dobry klimat dla powiatów”, realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich.  

- W ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów chcemy zachęcić mieszkańców nie do narzekań na zmiany klimatu, ale do konstruktywnej dyskusji o tym,  jak się do jego zmian adaptować. Co robić w powiecie, aby ograniczyć emisję CO2 i jednocześnie oszczędzić pieniądze, aby zamiast na ogrzewanie przeznaczyć je np.: na przybory szkolne dla dzieci lub dodatkowe świadczenia lekarskie. Chcemy też zwrócić uwagę na fakt wyczerpywania się surowców naturalnych i - w związku z tym - wzrost ich cen. Naszym przykładem dobrych praktyk na rzecz ochrony klimatu w powiatach są rozwiązania, które przyjęto w brytyjskiej Kornwalii. Tam rozwiązania i działania pro klimatyczne przyczyniły się z jednej strony do poprawy życia i zdrowia wielu mieszkańców, a z drugiej - do dużych oszczędności w budżecie regionu - wyjaśnia Wojciech Szymalski, koordynator projektu Dobry klimat dla Powiatów, w ramach którego organizowana jest debata.  

Pomysł projektu i debat klimatycznych został zainspirowany działaniami Kornwalii, jednego z biedniejszych regionów Wielkiej Brytanii, który z powiedzeniem wykorzystał zmieniający się klimat i adaptację do jego zmian do własnego rozwoju i podniesienia jakości życia mieszkańców. Organizatorzy debat mają nadzieję, że debata o wykorzystaniu zmian klimatu do rozwoju gospodarczego zadomowi się w Polsce na dłużej, a powiatowe dyskusje zainspirują lokalne społeczności do działań pro klimatycznych.   

- Liczę, że prowadzona w ramach projektu dyskusja doprowadzi, z jednej strony do identyfikacji niezbędnych, a jednocześnie najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych kosztowo z punktu widzenia potrzeb i możliwości danego powiatu działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu i sposobów ograniczenia emisji CO2. Z drugiej - do podzielenia się już uzyskanymi pozytywnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami, które będą mogły być z powodzeniem stosowane przez inne powiaty i gminy. Materiał z debat będzie również dla mnie przyczynkiem do zastanowienia się nad tym, jak usprawnić naszą politykę klimatyczną, ale również inwestycyjną - mówi Marcin Korolec, minister środowiska.  

Podczas debaty uczestnicy zastanowią się nad uwarunkowaniami dla rozwoju gospodarki regionu, jakie wynikają ze zmian klimatu oraz adaptacji do nich. Celem debaty jest również dyskusja na temat rozwoju gospodarczego Jaworzna do 2030 roku.

Debata została objęta patronatem Ministerstwa Środowiska oraz patronatem Prezydenta Miasta Jaworzno.

Więcej o zmianach klimatycznych na www.chronmyklimat.pl