Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Dopłaty do wywozu azbestu

13 listopada 2012, 08:49

Jeszcze tylko przez kilka dni - do 15 listopada - można ubiegać się o dofinansowanie do wywozu i utylizacji azbestu w tym roku. Dzięki prowadzonym przez miasto dopłatom, z których skorzystało już ponad 1000 właścicieli budynków, w ciągu dziesięciu lat szacowana ilość wyrobów zawierających azbest spadła o połowę.

- Aby pomóc mieszkańcom w usuwaniu wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości, już w 2003 r. podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji budynków - wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek.W latach 2003-2007 świadczenie to obejmowało wyłącznie osoby fizyczne, jednak od roku 2008 dofinansowaniem objęte zostały również wspólnoty mieszkaniowe.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, które dokonały demontażu azbestu w budynkach będących ich własnością, zlokalizowanych na terenie Jaworzna. Wymianę pokrycia dachu lub elewacji budynku należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, poprzez firmę, która posiada stosowne zezwolenie.

Podstawą do realizacji usługi jest złożenie w Urzędzie Miejskim wniosku wraz z załączonymi do niego dokumentami oraz spełnienie warunków Regulaminu. Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje w przypadku wywozu odpadów we własnym zakresie.

Szczegóły dotyczące dofinansowania, regulamin świadczenia usługi oraz formularze do pobrania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.