Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

31 maja 2016, 09:11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie zaprasza w najbliższą sobotę, 4 czerwca br., na piknik rodzinny  w GEOsferze w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Tegoroczny piknik ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz zdrowego, sportowego stylu życia. Mieszkańcy zainteresowani pieczą zastępczą będą mogli uczestniczyć w wielu atrakcjach, 4 czerwca br. w godzinach od 11.00 do 16.00 na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno - Geologicznego "GEOsfera".

W ramach pikniku zaplanowano:

  • uroczyste zasadzenie Krzewu Rodzicielstwa Zastępczego,
  • wykład o "GEOsferze", który odbędzie się w sali dydaktycznej Ośrodka,
  • spacer z przewodnikiem po obiekcie,
  • warsztaty ogrodnicze i meteorologiczne dla dzieci,
  • warsztaty gliniarskie dla rodzin,
  • rodzinne podchody  geologiczne po terenie Ośrodka,
  • wystawę  prac plastycznych zgłoszonych do konkursu: "W zdrowym ciele zdrowy duch - popieramy każdy ruch",
  • malowanie  pamiątkowego obrazu przez artystkę malarkę,
  • profesjonalne malowanie twarzy dla dzieci i inne atrakcje,

***

W Jaworznie w 110 rodzinach zastępczych przebywa 123 dzieci. Głównie są to rodziny spokrewnione, ale także niezawodowe i zawodowe. W mieście funkcjonują dwie rodziny zawodowe, w tym jedna o charakterze pogotowia rodzinnego. W rodzinach tych przebywa obecnie pięcioro dzieci.

Pomysł” ustanowienia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego narodził się 1 lipca 2003 roku na spotkaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Jaworzno z udziałem Marioli Zych-Walaszczyk, zastępcy dyrektora MOPS Jaworzno i Andrzeja Olszewskiego, przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia "Misja Nadziei". Pomysł zaowocował Inicjatywą Obywatelską na rzecz ustanowienia dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, a następnie do powstania 5 marca 2004 roku w Warszawie Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Źródłem pomysłu było przekonanie, że społeczeństwu potrzebny jest bodziec, który spowoduje publiczną dyskusję o rodzicielstwie zastępczym. Na to jak ważną funkcję pełnią te rodziny. Jak nieocenione są ich zasługi w systemie opieki nad dzieckiem. Jak bardzo godni są szacunku i podziwu. Wspólnie uznano, że potrzebny jest taki dzień w roku, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który spowoduje, że rodziny poczują się docenione, będzie okazja żeby im w sposób wyjątkowy podziękować za ich trud i poświęcenie, a z drugiej strony będzie okazja, aby w mediach na szczeblu centralnym i lokalnym opowiedzieć o tym, co to jest rodzina zastępcza, dlaczego jest i czy jest potrzebna.

W Jaworznie, tak jak w całej Polsce, wciąż brakuje kandydatów na rodziny zastępcze. Ośrodek pomocy poszukuje również kandydatów na rodziny pomocowe, które okresowo przejmują zadania rodzin zawodowych w czasie ich urlopu lub w przypadku wystąpienia przyczyn losowych. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku bezpieczny dom, czuwa nad jego rozwojem. Rodzina ta opiekuje się i wychowuje dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić im właściwej opieki i bezpieczeństwa, ale też w miarę możliwości wspiera rodziców w działaniach mających na celu powrót dzieci do domów rodzinnych.

Decydując się na bycie rodziną zastępczą każdy może liczyć na wsparcie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który zatrudnia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych oraz psychologa. Rodzinom oferowana jest  pomoc psychologiczna, pedagogiczna, w formie grupy wsparcia, wolontariatu oraz w wielu innych formach dostosowanych do potrzeb rodzin.

Wszystkie informacje dotyczące pieczy zastępczej dostępne są w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Inwalidów Wojennych 14, II piętro - Osiedle Stałe oraz na stronie internetowej www.mops.jaworzno.pl.