Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Za śmieci zapłacimy "z dołu"

31 października 2012, 13:24

Dotrzeć do mieszkańców i wyjaśnić im szczegóły zmian związanych z gospodarką odpadami. Taki cel przyświeca kampanii informacyjnej, która objęła swym zasięgiem całe miasto. Podczas cyklu kilkunastu spotkań mieszkańcy Jaworzna mają okazję zapoznać się z rozwiązaniami, które nie są lokalnym wymysłem, ale obowiązkiem wynikającym z ustawy.

Od 1 lipca 2013 roku to gminy będą odpowiedzialne za zorganizowanie systemu gospodarki odpadami na swoim terenie. Dotychczasowy mechanizm, w którym to mieszkańcy podpisywali umowę z firmą zajmującą się wywozem śmieci, ulegnie zatem diametralnej zmianie.

Tomasz Jewuła, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych: „Dzisiaj każdy z mieszkańców Jaworzna, z domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych, zarządcy, czy spółdzielnie mają podpisane umowy na odbiór odpadów z jakimiś firmami, które sobie wybrały, dzisiaj system będzie wyglądał inaczej, gmina wyłoni wykonawcę w drodze przetargu, a państwo nie będziecie musieli zawierać umów, tylko złożycie deklarację do gminy i będziecie wpłacać pieniądze na rachunek gminy”.

Wysokość opłat będzie zależeć od deklarowanego sposobu segregacji. Mieszkańcy, którzy będą śmieci  segregować zapłacą miesięcznie 11 zł od osoby. Stawka za wywóz odpadów niesegregowanych wynosić będzie 14 zł. Co ważne – tych stawek nie można traktować jako podniesienie ceny dotychczasowej usługi. Od 1 lipca przyszłego roku będziemy płacić za zupełnie nowy system. System, w którym olbrzymi nacisk położono na segregację i recykling odpadów.

Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna: „Nasze odpady po 1 lipca 2013 roku nie mają prawa być wywiezione na jakiekolwiek wysypisko, nie mają prawa; muszą trafić do instalacji regionalnej lub instalacji zastępczej. I taką instalację zastępczą mamy już wpisaną, a regionalna powinna być budowana. Jeżeli nie będzie budowana to odpady będą trafiały do innej instalacji regionalnej i dopiero poddane recyklingowi mogą wrócić na wysypisko”.

Podstawą rozliczenia będzie wypełniona i przekazana gminie deklaracja. Oprócz danych personalnych, zawierać będzie wskazany adres odbioru odpadów, liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, deklarowany sposób segregacji odpadów i wyliczoną w ten sposób stawkę.

Podczas spotkań, które już się odbyły, mieszkańcy pytali prezydenta Silberta, głównie o zasady i założenia nowego systemu, sposób naliczania opłat i terminy składania deklaracji. Dyskusja przebiegała w spokojnej atmosferze i była okazją do uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania; jak w tym przypadku - o sposób weryfikowania złożonych deklaracji:

Mężczyzna: „Jakie będą kontrole, w jakim zakresie, żeby jakieś takie chorobliwe zjawiska wyeliminować i po prostu żeby nie podwyższać już w przyszłości tej gwarancyjnej stawki z tytułu kar a raczej ją obniżyć”.

Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna: „Jeżeli przy danej wspólnocie powstanie pojemnik na odpady zmieszane, a obok niego stanie pojemnik na plastikowe butelki, na puszki, na papier i będą one puste, albo będzie ich bardzo niewiele, a zajrzy do pojemnika to zgłosi nam, MZNK wyśle na kontrolę, pójdzie do wspólnoty i powie, proszę państwa zróbcie coś z tym, bo za chwilę będziemy musieli całej wspólnocie naliczać opłatę po 14 zł".

Ustawa, obok zmian związanych ze sposobem gospodarowania odpadami, niesie wiele korzyści. Jej główne założenia to zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach i ich skuteczne odzyskiwanie, ograniczenie problemu nielegalnych składowisk i uszczelnienie systemu opłat, tak by każdy kto produkuje śmieci, za nie płacił. Te założenia są w interesie każdego z nas, a rozwiązania korzystne dla środowiska to długoterminowa oszczędność pieniędzy i zdrowia.

Pierwszym elementem V etapu MTdA była budowa nowego przejścia podziemnego w rejonie targowiska "Manhattan" na Leopoldzie. Wykonano ponadto drogi serwisowe i parkingi wokół Manhattanu oraz łącznik ul. Grunwaldzkiej z ul. Piekarską.

Aktualnie trwa kolejna faza V etap projektu Miasto Twarzą do Autostrady, która polega na budowie nowego, dwujezdniowego odcinka drogi o długości 1,3 km - od przejścia podziemnego na Osiedlu Stałym do wjazdu pod Urząd Skarbowy - wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej, deszczowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Istniejąca droga nie nadawała się do remontu, ponieważ jej konstrukcja nie miała wystarczającej nośności. Nowa będzie wykonana zgodnie ze współczesnymi normami i z najwyższej jakości materiałów. Pojawią się dodatkowe pasy dla skręcających, zmiennoczasowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Szczakowską oraz nowoczesne oświetlenie uliczne. Remontowane jest także przejście podziemne na Osiedlu Stałym.


 

Za nami dziesięć spotkań na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotychczas mieszkańcy rozmawiali z prezydentem Pawłem Silbertem m.in. o sposobie pozbywania się odpadów, a także sprawach związanych z podłączeniem do kanalizacji, remontami dróg i innymi inwestycjami w dzielnicach. Kolejne spotkanie już 31 października na Podwalu.

Oto najczęściej zadawane pytania:

  • Czy w przypadku, gdy dzieci studiują i mieszkają poza domem, ale są zameldowane w Jaworznie, należy za nie uiszczać opłatę za wywóz śmieci ?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek uwzględnić w deklaracji tylko osoby faktycznie zamieszkujące w danej nieruchomości. Jeżeli jeden z członków rodziny studiuje i przez okres przynajmniej trzech miesięcy nie przebywa w danej nieruchomości, nie ma obowiązku uwzględniać go w deklaracji.

  • Czy zmieni się częstotliwość wywozu śmieci ?

Częstotliwość wywozu śmieci dla domów jednorodzinnych nie ulegnie zmianie. Jednak w przypadku zabudowy wielorodzinnej zostanie lepiej zorganizowany system selektywnej zbiórki odpadów poprzez ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki przy kontenerach na odpady zmieszane. Odbiór tych pojemników będzie następował niezwłocznie po napełnieniu. Nowością będzie odbiór odpadów zielonych. Natomiast wywóz odpadów wielkogabarytowych tak jak do tej pory odbywać się będzie raz na kwartał (zgodnie z harmonogramem) zarówno dla domów jednorodzinnych jak i dla zabudowy wielorodzinnej.

  • Co zrobić z odpadami, np. wielkogabarytowymi lub "zielonymi", jeśli - zgodnie z harmonogramem - są one wywożone dopiero za jakiś czas ?

Każdy mieszkaniec Jaworzna będzie mógł we własnym zakresie i całkowicie za darmo oddać odpady do punktów selektywnej zbiórki. W mieście powstaną  punkty zbierania odpadów, które ułatwią mieszkańcom oddawanie odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych, zużytych opon, akumulatorów, przeterminowanych lekarstw oraz sprzętu RTV i AGD.

Harmonogram spotkań z mieszkańcami w sprawie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


 Osiedle
 
 Data  Miejsce

 Podwale
 
 31  października, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 16

 Gigant
 
 7 listopada, godz. 17.00  Gimnazjum nr 3

 Stara Huta
 
 9 listopada, godz. 17.00  Gimnazjum nr 2

 Bory
 
 14 listopada, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 14

 Śródmieście
 
 16 listopada, godz. 17.00  Urząd Miejski, sala obrad

 Jeleń
 
 21 listopada, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 22

 Byczyna
 
 23 listopada, godz. 17.00  Klub Niko

 Jeziorki/Wilkoszyn
 
 28 listopada, godz. 17.00  Klub Kasztan

Powyższy harmonogram ma charakter poglądowy i może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności losowych. Każde spotkanie zostanie poprzedzone kampanią informacyjną w danym osiedlu z uwzględnieniem daty i miejsca spotkania, dlatego też apelujemy o baczne śledzenie tych informacji.