Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Bezpłatne badania w szpitalu

29 października 2012, 12:44

Rak jelita grubego należy do najczęstszych nowotworów złośliwych. Co roku w Polsce na tą chorobę zapada ponad 14,5 tys. osób, a umiera ponad 10,5 tys., ponieważ często przez długi czas choroba przebiega bezobjawowo. Jedyną szansą na wczesne wykrycie nowotworu u osób, które nie mają jeszcze typowych dolegliwości, są badania przesiewowe. Dlatego jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny - w ramach "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych", zaprasza mieszkańców na wykonanie bezpłatnych badań profilaktycznych w tym zakresie. Trzeba pamiętać, że wczesne wykrycie raka jelita grubego daje duże szanse na wyleczenie.

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Będzie on wykonywany w systemie oportunistycznym, tzn. identyfikacja kandydatów do badań odbywa się przez lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej.

- W Polsce co godzinę na raka jelita grubego umiera jedna osoba. To zatrważające statystyki - mówi zastępca prezydenta Dariusz Starzycki.Dlatego należy pamiętać o badaniach profilaktycznych, gdyż odpowiednio wczesna diagnoza i leczenie pozwalają na szybki powrót do zdrowia.

Program skierowany jest do mieszkańców w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego oraz osób w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, których przynajmniej jeden krewny pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorował na raka jelita grubego. Badaniu mogą poddać się również osoby w wieku 25-65 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopii co 2-3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby niema mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.

Z badań wyłączone są natomiast osoby, u których występują  objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego lub w ciągu ostatnich 10 lat poddali się kolonoskopii.

Program realizowany jest przez Pracownię Endoskopii Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie pod kierownictwem specjalisty gastroenterologii - dr Sylwii Grucy-Sikory w dwóch etapach:

  • I etap: do 30 listopada 2012 roku przewidujący wykonanie badań u 300 osób,
  • II etap: do 30 listopada 2013 roku przewidujący wykonanie badań u 300 osób.

Pierwsze badania wykonano 11 września. Bezpłatne badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego wykonywane są:

  • w poniedziałki od godz. 17.00 (badania wykonuje dr Pieniążek),
  • we wtorki od godz. 14.35 (badania wykonuje dr Gruca-Sikora),
  • w środy od godz. 14.35 (badania wykonuje docent Stadnicki).

Każdy badany pacjent bezpłatnie otrzyma preparat przygotowujący do kolonoskopii. Szczegółowe informacje pacjenci mogą uzyskać pod numerem telefonu 32 / 317 49 30, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 w punkcie kontaktowym programu, który obsługuje rejestratorka medyczna - Katarzyna Łukaszewska.