Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Granty dla Zdrowych Miast

16 marca 2016, 10:41

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich - którego Jaworzno jest członkiem od 24 lat - ogłasza konkurs "Granty 2016" dla organizacji pozarządowych i innych instytucji nie kierujących się osiągnięciem zysku. Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 kwietnia 2016 r.

Wśród zagadnień, które mogą być motywami przewodnimi projektów starających się o dotacje w ramach tegorocznego konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”, znalazły się trzy tematy:

  1. Cukrzyca - wiem jak zapobiegać, wiem jak żyć z cukrzycą
  2. Integracja międzypokoleniowa
  3. Wczesne wykrywanie jaskry (temat sponsorowany)

Organizacje i instytucje chcące wziąć udział w konkursie powinny złożyć swoje wnioski do Koordynatora lokalnego w formie pisemnej oraz elektronicznej, w terminie do 15 kwietnia 2016 r. W Jaworznie funkcje koordynatora lokalnego pełni Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, mieszczący się w budynku UM przy Placu Górników 5. Wnioski należy przesyłać na adres e-mail: elzbieta.galas@um.jaworzno.pl. Wszelkie informacje można także otrzymać pod numerem telefonu: 32 61 81 753.