Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Rozważania o jaworznickim sporcie

18 stycznia 2016, 12:26

Od lat, wśród regularnie podnoszonych w naszym mieście tematów przewija się kondycja jaworznickiego sportu. Do kwestii tej często powracają ze swoimi narzekaniami lokalni malkontenci, ich utyskiwania nijak się jednak mają w zestawieniu z twardymi liczbami i stoją zwykle w dużej sprzeczności z opiniami ludzi, którzy faktycznie osiągnęli sukces na arenie sportowej i poświęcają swoje życie na rozwój różnorodnych dyscyplin, także w Jaworznie. Przyjrzyjmy się zatem faktom.

Rozważania nad lokalnym sportem warto rozpocząć od przyjrzenia się strukturze samych organizacji, które zajmują się szkoleniem dzieci, młodzieży i dorosłych. W Jaworznie, podobnie zresztą jak w całej Polsce, większość klubów sportowych działa na zasadzie stowarzyszeń, które swoją działalność opierają na zapisach wewnętrznych statutów. Struktura taka powoduje, że intensywność podejmowanych przedsięwzięć w danym podmiocie w dużej mierze zależy od zaangażowania i "obrotności" samych prezesów i zarządów klubów. Dysponując bardzo ograniczonym budżetem własnym muszą oni bowiem postarać się o pozyskanie partnerów zewnętrznych, którzy wspomogą ich działalność. Na bardzo konkurencyjnym rynku jest to często trudne zadanie, ale - jak pokazują także lokalne przykłady - część klubów potrafi nawiązać owocną współpracę.

Dariusz Opatrzyk - KS WOLANT- Szukanie sponsorów, którzy chcieliby wesprzeć działalność sportową, szczególnie dotyczącą mniej popularnych dyscyplin, nie jest zadaniem łatwym. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że wielu z potencjalnych darczyńców odmówi pomocy, nie oznacza to jednak, że trzeba rezygnować z prób nawiązania współpracy. Wysiłek zwykle bardzo się opłaca i pozwala na znalezienie partnera, który dostrzegając duży potencjał wspólnego działania, chętnie angażuje się w przedsięwzięcia podejmowane przez klub - podkreśla Dariusz Opatrzyk, prezes jaworznickiego Klubu Sportowego "Wolant", który w ubiegłym roku był organizatorem ogólnopolskiego Grand Prix amatorów w grach podwójnych w badmintonie.

Większość klubów szuka także wsparcia ze strony samorządu. Władze miasta wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i każdego roku przeznaczają znaczną pulę środków na ten cel. W 2016 r. na same dotacje dla klubów sportowych miasto przeznaczy równy milion złotych. Kolejne ponad 500 tys. zł to kwota zarezerwowana na wypłatę stypendiów i nagród dla najzdolniejszych zawodników. Aby zobrazować, jak bardzo władzom Jaworzna zależy na rozwijaniu i wspieraniu lokalnego sportu wystarczy wspomnieć, że w ciągu ostatnich czterech lat pula stypendiów zwiększyła się o niemal 2/3, natomiast kwota dotacji dla klubów wzrosła aż czterokrotnie! w porównaniu do roku 2012.

- Wspieranie sportu w Jaworznie odbywa się wielotorowo. Zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe wspieramy stypendiami oraz nagrodami i wyróżnieniami. Z kolei kluby sportowe mogą liczyć na dofinansowanie prowadzonych przez nie projektów - wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek. - Cały czas pozostajemy także do dyspozycji prezesów i działaczy, by móc na bieżąco wspierać funkcjonowanie klubów sportowych lub rozwiązywać pojawiające się trudności i problemy. Tworzymy także dobry klimat dla rozwoju sportu i chętnie wspieramy również duże inicjatywy ogólnopolskie, takie jak np. działalność Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

Robert StudziżbaCześć przedstawicieli klubów niestety nie poświęca wystarczająco dużo czasu i uwagi na poszukiwanie strategicznych partnerów prywatnych, starając się oprzeć swoją działalność przede wszystkim na środkach pozyskanych od Urzędu Miejskiego. Także w tym przypadku jednak konkurencja jest bardzo dużo i mimo że z roku na rok pula środków na wspieranie sportu w samorządzie rośnie, to zawsze jest to kwota niewystarczająca na pokrycie wszystkich potrzeb. Nawet jednak mimo braku możliwości zaspokojenie wszystkich oczekiwań, władze miasta dokładają wszelkich starań, by wesprzeć wszystkie spełniające kryteria organizacje sportowe i najlepszych zawodników.

- Otrzymywane od miasta wsparcie jest niezmiernie ważne dla nas, jako sportowców. Dzięki przekazywanym środkom mamy większą możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz skupiania uwagi na przygotowaniach do zawodów - podkreśla Robert Studziżba, paraolimpijczyk i wielokrotny medalista m.in. Mistrzostw Polski. - Cieszę się, że władze Jaworzna dostrzegają wysiłki także indywidualnych sportowców i dokładają starań, by pomagać nam w osiąganiu sukcesów.

Poza przeznaczaniem środków finansowych na wspieranie klubów sportowych i zawodników, miasto podejmuje także szereg działań, dzięki którym w Jaworznie cały czas rozbudowywana i modernizowana jest baza obiektów sportowych. Tylko w tym roku do użytku mieszkańców oddana zostanie nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 19 w Jeziorkach, a kolejne projekty wejdą w fazę realizacji. Mowa tu między innymi o wykonaniu boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy Miejskim Centrum Kultury i Sportu na ul. Krakowskiej oraz budowie stadionu lekkoatletycznego w GEOsferze. Dodatkowo w fazie projektowej jest szereg inwestycji przewidujących rozbudowę infrastruktury sportowej m.in. przy jaworznickich szkołach.

Komisja Sportu i Turystyki RM- W 2015 roku Komisja Sportu i Turystyki zajmowała się wieloma kwestiami związanymi z szeroko pojętym sportem i turystyką w mieście, by jak najlepiej przygotować się do opracowania strategii sportu dla Jaworzna. Wykonaliśmy m.in. inwentaryzację miejskiej infrastruktury sportowej oraz rozpoczęliśmy cykl spotkań ze środowiskiem sportowym - mówi Nikodem Motyka, przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki RM. - Dzięki dobrej współpracy z Prezydentem Miasta Pawłem Silbertem wspólnie udało nam się wypracować kształt budżetu, w którym przewidziano podniesienie kwot na dofinansowanie klubów sportowych i stypendia dla zawodników.

Ważnym kierunkiem wspierania jaworznickiego sportu jest także dbanie o właściwy rozwój i szkolenie najmłodszych. Czołowe drużyny Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w dużej mierze oparte są właśnie na swoich wychowankach, których szkolenie rozpoczyna się już na etapie młodzików. Od zeszłego roku, dzięki uruchomieniu w Jaworznie Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, nasza młodzież może liczyć na jeszcze lepszy poziom sportowej edukacji i rozwijanie swoich sportowych zainteresowań. W funkcjonowanie lokalnego S.O.S.'u zaangażowały się nie tylko miejskie środowiska szkolne i sportowe, ale do współpracy udało się także zaprosić siatkarskiego Mistrza Świata Oskara Kaczmarczyka, który już wcześniej deklarował chęć wspierania jaworznickiej siatkówki. Doświadczenie reprezentacyjne i plusligowe utytułowanego jaworznianina może być dla lokalnego sportu bardzo dużym wsparciem.

Oskar Kaczmarczyk- Najważniejszym aspektem tworzenia profesjonalnej drużyny, mogącej sięgać po najwyższe trofea, jest opracowanie odpowiedniej strategii i obranie sprecyzowanych celów. Jednym z kierunków może być właśnie szkolenie młodych zawodników, którzy kiedyś mogą być cennym wsparciem dla pierwszej drużyny - podkreśla Oskar Kaczmarczyk. - Cieszę się, że w Jaworznie taka strategia powstaje i że uczestniczą w tym procesie środowiska sportowe. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań aby wesprzeć te działania, dzieląc się swoim doświadczeniem.

Dodatkowo, dla odpowiedniego nadzorowania postępów młodych zawodników oraz dbania o precyzyjne realizowanie założeń planu szkoleniowego, w tym roku Prezydent Miasta podjął decyzje o powołaniu koordynatorów do spraw szkolenia młodzieży z zakresu piłki siatkowej i koszykowej. Otwartą kwestią pozostaje jeszcze obsadzenie stanowiska w zakresie siatkówki, natomiast opiekę nad koszykówką powierzono trenerowi Marcinowi Lichtańskiemu, który prowadzi także II-ligowy zespół MCKiS'u.

- Jestem przekonany, że dzięki pracy koordynatorów uda się stworzyć w mieście spójny system szkolenia jaworznickiej młodzieży, co w perspektywie pozwoli nam się stać swoistą kuźnią młodych sportowych talentów - wyjaśnia prezydent Kaczmarek.

Podsumowując nasze rozważania, nie ma chyba wątpliwości co do chęci i faktycznego wkładu władz miasta we wspomaganie rozwoju sportu w Jaworznie. Dobra współpraca prezydenta z radnymi prowadzi do systematycznego zwiększania środków budżetowych na wpieranie działalności sportowej jaworznickich klubów i zawodników. Oczywiście malkontenci zawsze mogą powiedzieć, że pieniędzy i tak jest mniej niż potrzeb, nieprawdą byłoby jednak twierdzenie, że miasto nie czyni starań, by jaworznickim sportowcom zapewnić jak najlepsze warunki do rozwijania  talentu. Podjęte w ostatnim czasie inicjatywy, z udziałem bardzo doświadczonych i oddanych sportowi osób, oraz powstająca, w ramach prac Komisji Sportu i Turystyki RM, Strategia Sportu dają ponadto szansę na to, że w perspektywie najbliższych lat nasze miasto stanie się ważnym punktem na sportowej mapie Polski.