Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Integracyjny turniej boccia

16 grudnia 2015, 10:27

Uczniowie jaworznickich szkół oraz podopieczni placówek niosących pomoc osobom niepełnosprawnym wzięli udział w XIII Integracyjnym Turnieju Boccia. Zawody, nad którymi honorowy patronat objął Prezydent Miasta, a którego organizatorem była Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Ratownik Górniczy", odbyły się we wtorek - 15 grudnia, na Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS.

Jak sama nazwa wskazuje, turniej miał głównie charakter integracyjny, dlatego też w zawodach nie było podziału na poszczególne kategorie wiekowe, a jedynym rozróżnieniem uczestników było zaawansowanie umiejętności gry w boccie. W rywalizacji brali udział zarówno najmłodsi mieszkańcy naszego miasta z Przedszkola Miejskiego nr 24 z Oddziałami Specjalnymi oraz z Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych, jak i nieco starsi uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W sumie reprezentacje wystawiło 9 jaworznickich placówek: Gimnazja nr 3, 4, 5, 6 i 10, Szkoły Podstawowe nr 3 i 20 oraz I i III Liceum Ogólnokształcące. W zawodach brali także udział podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie, wśród których byli przedstawiciele zarówno młodszego, jak i starszego pokolenia. Poza reprezentantami naszego miasta do udziału w imprezie zostali zaproszenie także podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny z Chrzanowa oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z Libiąża.

Wybór bocci, jako dyscypliny integrującej osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi, w każdym wieku, nie jest przypadkowy. Na stronie www.lodolamacze.info.pl, sport ten jest charakteryzowany w następujący sposób:

- BOCCIA jest jedną z dyscyplin paraolimpijskich (...), posiadającą walory rehabilitacyjno – sportowe. Jest grą integracyjną, która oprócz rywalizacji, przynosi satysfakcję i przyjemność. W BOCCIĘ mogą grać osoby niepełnosprawne nawet z cztero-kończynowym porażeniem. Mogą w nią grać także osoby pełnosprawne, dlatego cały czas podkreśla się walory o charakterze integracyjnym tej gry. BOCCIA oprócz tego, że kształtuje sprawność fizyczną, to także daje możliwość działania w duchu oraz atmosferze tolerancji oraz wzajemnego poszanowania. Uczestnicy tego typu gry nie są w żaden sposób ograniczeni wiekowo czy sprawnościowo, gdyż Boccia posiada wiele rozwiązań taktycznych.

Po zakończeniu rozgrywek w ramach XIII Integracyjnego Turnieju Boccia wszyscy uczestnicy mogli liczyć na upominki od organizatorów, a najlepsi zawodnicy zostali wyróżnieni pucharami i nagrodami. W ceremonii zakończenia zawodów oraz we wręczeniu laurów uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek