Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Barszcz Sosnowskiego łatwo pomylić

4 sierpnia 2015, 08:39

Dzięgiel litwor - fot. Ji-Elle - wikimedia.org

Dzięgiel litwor - fot. Ji-Elle - wikimedia.org

Trwająca w mieście inwentaryzacja stanowisk występowania barszczu Sosnowskiego pokazuje, że wiele osób myli tą roślinę z innymi, w tym z leczniczym i do niedawna zagrożonym gatunkiem - Dzięgielem Litworem. Swoista "panika" wywołana przez media powoduje, że w obawie przed barszczem Sosnowskiego niszczonych jest wiele nieszkodliwych, a nawet pożytecznych roślin.

Niebezpieczeństwo związane z zetknięciem się człowieka z barszczem Sosnowskiego jest niezaprzeczalne, trzeba jednak brać pod uwagę, że w Jaworznie jak dotąd nie było doniesień o poważnych obrażeniach wywołanych przez tą roślinę. Nagłośnienie przez media niedawnego tragicznego przypadku poparzenia barszczem Sosnowskiego spowodowało, że mieszkańcy zaczęli zgłaszać a nawet samodzielnie niszczyć wszelkie siedliska, w których występują rośliny z rodziny selerowatych.

Najszczęśniejszej barszcz Sosnowskiego mylony jest ze swoim krewniakiem - barszczem Mantegazziego, który także traktowany jest jako roślina inwazyjna, niebezpieczna dla ludzi. Inaczej jest z innym przedstawicielem selerowatych - dzięgielem litworem, który nie stanowi żadnego zagrożenia, a wręcz przeciwnie - posiada właściwości lecznicze. Warto o tym pamiętać w procesie inwentaryzacji siedlisk roślin i weryfikację gatunków lepiej zostawić specjalistą.

***

Przypominamy, że lokalizację miejsc, w których występuje barszcz Sosnowskiego, prowadzi przy pomocy mieszkańców Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. Osoby, które zetknęły się z rośliną proszone są o przekazywanie informacji na ten temat na numery telefonów 32 6181 770, 32 6181 769 i 32 6181 620, osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5 w pokoju nr 121 lub drogą elektroniczną na adres srodowisko@um.jaworzno.pl.

Zgłoszenie, o ile to możliwe, powinno zawierać:

  • nazwę dzielnicy,
  • orientacyjne miejsce występowania rośliny (nr działki, obręb, ulica, nr najbliższego budynku),
  • orientacyjną powierzchnię zajmowaną przez rośliny lub ilość sztuk,
  • wskazanie właściciela/zarządcy gruntu,
  • dokumentację fotograficzną (w przypadku braku możliwości wykonania szczegółowy opis miejsca występowania),
  • wskazanie osoby do kontaktu (imię, nazwisko, adres, nr telefonu).

Wzór formularza zgłoszeniowego

Zebrane od mieszkańców informacje będą wykorzystane w celu oszacowania skali problemu, a następnie opracowania programu ewentualnego zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Należy pamiętać, że kontakt z rośliną powoduje m.in. zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany oraz zapalenie spojówek. Dlatego w przypadku zauważenia barszczu Sosnowskiego należy unikać bezpośredniego kontaktu z tą rośliną. Jeżeli doszło do zetknięcia trzeba niezwłocznie i dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji podrażnionych miejsc na światło słoneczne przynajmniej przez 48 godzin. W przypadku kontaktu soku roślin z oczami, należy je przemyć dokładnie wodą i chronić przed światłem (nosić okulary z filtrem chroniącym przed ultrafioletem). Jeśli doszło do podrażnienia skóry, objawy zapalne zmniejsza zastosowanie miejscowo maści (kremów) kortykosteroidowych.

Barszcz Sosonowskiego Barszcz Mantegazziego Dzięgiel litwor
barszcz Sosnowskiego - wikimedia.org Barszcz Mantegazziego - fot. Mbdortmund - wikimedia.org Dzięgiel litwor - fot. Kristian Peters - wikimedia.org