Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiany na Sosinie

28 kwietnia 2015, 12:16

Już wkrótce zalew Sosina ma szansę stać się jeszcze lepiej rozpoznawalną wizytówką Jaworzna.  Jednak aby do tego doszło, miasto musi przeprowadzić prace rekultywacyjne. Po nich przyjdzie czas m.in. na wydzielenie stref wypoczynkowych, ścieżek rowerowych czy organizację, pola namiotowego z prawdziwego zdarzenia.

- Wieloletnie intensywne użytkowanie zbiornika odcisnęło na nim swoje piętno. Nadszedł czas aby zająć się poprawą warunków biologicznych i sanitarnych zbiornika, aby przez następne dziesięciolecia zbiornik mógł dalej służyć rekreacji mieszkańców naszego miasta i regionu - mówi Zastępca Prezydenta Tadeusz Kaczmarek.

Do najważniejszych działań, które należy przeprowadzić przed przystąpieniem do projektu zagospodarowania terenu jest odpowiednie rozpoznanie problemów występujących w ekosystemie tego zbiornika i jego otoczeniu. Pozwoli to na obniżenie kosztów prowadzonych prac rekultywacyjnych oraz wyeliminuje możliwość popełnienia błędów na etapie projektowania. 

- Podpisana w 2014 r. umowa o współpracy z Uniwersytetem Ślaskim pozwoliła na skorzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy z podobnym problemem zmagali się na zbiorniku Goczałkowickim. W ramach waloryzacji stanu ekologicznego zbiornika Sosina naukowcy dokonają m.in. oceny czynników sprawczych, oceny presji środowiskowych, oceny stanu środowiska - tłumaczy Marcin Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich. - Opracowane zostaną zalecenia do poprawy stanu środowiska zbiornika z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnych m.in. poprzez wskazanie adekwatnych dla aktualnych funkcji zbiornika metod jego biologicznego oczyszczania ograniczających zakwity sinic, opracowanie wytycznych do rekultywacji zbiornika oraz wskazanie uwarunkowań zagospodarowania otoczenia zbiornika.

Równocześnie z badaniami prowadzone będą prace projektowe nad nowym wyglądem zalewu, potrwają od maja do listopada bieżącego roku. Prace budowlane rozpoczną się najwcześniej we wrześniu 2016 roku i potrwają do czerwca roku następnego. - Zapewniam mieszkańców, że w sezonie letnim Sosina będzie działać jak w latach poprzednich. Terminy prac remontowych zostały tak ustalone, by nie kolidowały z sezonem letnim, w którym mieszkańcy korzystają z kąpieliska – dodaje zastępca prezydenta miasta Tadeusz Kaczmarek, koordynator projektu rekultywacji Sosiny.

Nowoczesny wypoczynek

Prace budowlane przewidują m.in. uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowę kanalizacji i toalet, przebudowę parkingów, ścieżek, budowę drogi rowerowej, stacji dla "roweru publicznego”, pomostów dla wędkarzy i wodniaków. Ponadto wykonana zostanie utwardzona ścieżka spacerowa, powstanie strefa biwakowa i karawaningowa (z toaletami i możliwością "podpięcia” się do mediów) oraz co najważniejsze dla rodzin z dziećmi - plac zabaw dla dzieci i "siłownia pod chmurką”. W trosce o bezpieczeństwo osób spędzających czas na terenie zalewu wykonany zostanie monitoring. Finalnym działaniem będzie uporządkowanie ruchu pojazdów.  Kiedy proces rekultywacyjny dobiegnie końca, Sosina stanie się prawdziwie rodzinnym miejscem rekreacji, doskonałym do wszelakich form aktywności fizycznej lub po prostu miejscem do "pobycia razem” wśród pięknej przyrody.

- Prace nie ograniczą się tylko do samej Sosiny, poprawimy dostępność tego miejsca poprzez budowę m.in. ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Bukowskiej. Chcemy by to miejsce żyło nie tylko w sezonie letnim, dlatego zapraszamy do lokowania swoich działalności gospodarczych, mieszkańców i przedsiębiorców - nadmienia Tadeusz Kaczmarek. - Sosina ma wielką szansę zostania całoroczną bazą rekreacyjną.