Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zmiany na Sosinie

1 października 2014, 13:23

Już wkrótce zalew Sosina ma szansę stać się jeszcze lepiej rozpoznawalną wizytówką Jaworzna. Jednakże aby tak się stało, miasto musi oczyścić wodę w zbiorniku. W związku z tym w miniony czwartek zebrał się zespół, który ma przygotować plan uporządkowania Sosiny, aby zlikwidować zalegające na płytkim dnie zbiornika warstwy szlamu i błota.

Proces rekultywacji kąpieliska będzie realizowany etapami, a pierwszym i najbardziej złożonym zadaniem będzie oczyszczenie wody oraz dna zbiornika.

- Na podstawie pobranych próbek osadu z dna zalewu zostaną przeprowadzone badania. Jeśli wyniki okażą się pomyślne, to osady denne z Sosiny posłużą do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych przy ul. Sobieskiego i zostaną usunięte ze zbiornika za pomocą refulera. To taki specjalny rodzaj podwodnego odkurzacza - mówi zastępca prezydenta miasta Tadeusz Kaczmarek, koordynator planu rekultywacji Sosiny - Co warto podkreślić - jest to najmniej inwazyjna metoda.

W kolejnej fazie - linia brzegowa wzdłuż akwenu zostanie zrekultywowana oraz zabezpieczona. Wokół zalewu natomiast wykonana zostanie także aleja z asfaltową nawierzchnią. Ponadto wydzielona zostanie część zbiornika jako kąpielisko, które planujemy oddzielić stałą przegrodą.

Kolejnym etapem będzie wykonanie instalacji do oczyszczania wody.

- Aby uporządkować gospodarkę ściekową wykonana zostanie również sieć kanalizacyjna, a także powstanie odpowiednia ilość toalet - informuje Tadeusz Kaczmarek. - W trosce o bezpieczeństwo osób spędzających czas na terenie zalewu wykonany zostanie  monitoring. Finalnym działaniem będzie uporządkowanie ruchu pojazdów. Powstaną również nowe parkingi oraz wydzielone zostaną strefy: rekreacyjna, biwakowa, gastronomiczna oraz  tzw. strefa „cicha”, co zapewne szczególnie ucieszy stałych bywalców ośrodka. Kiedy proces rekultywacyjny dobiegnie końca, Sosina stanie się prawdziwie rodzinnym miejscem rekreacji, doskonałym do wszelakich form aktywności fizycznej lub po prostu miejscem do "pobycia razem” wśród pięknej przyrody - dodaje prezydent Kaczmarek.

Po konsultacji z hydrologiem zrezygnowaliśmy z wariantów zwiększających przepływ wody w zbiorniku ze względu na możliwą zbyt drastyczną ingerencje w stosunki wodne w tej części miasta. O pracach zespołu będziemy informować na bieżąco.