Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Rowerzyści zainteresowani współpracą

10 lutego 2014, 12:42

fot. © lassedesignen - Fotolia.com

fot. © lassedesignen - Fotolia.com

Ponad cztery godziny trwało pierwsze ze spotkań konsultacyjnych projektu pn. "Integracja dróg dla rowerów w Jaworznie", który będzie realizowany w naszym mieście, przy współudziale unijnej dotacji. Jaworzniccy wielbiciele dwóch kółek nie zawiedli i podczas efektywnej dyskusji zaprezentowali szereg bardzo dobrych pomysłów.

- To właśnie oczekiwania przyszłych użytkowników nowych tras będą stanowiły materiał wyjściowy dla projektanta, tak by finalny dokument realizował wizję rowerzystów - wyjaśnia Tomasz Tosza z Wydziału Inwestycji Miejskich. - W ostatnich latach, obok nowo budowanych dróg, powstało kilkanaście kilometrów dróg dla rowerów, nie stanowią one jednak spójnego systemu transportowego. Jest sporo dziur w ich układzie. Pozyskanie unijnych pieniędzy pozwoli je załatać, tak by móc zwiększać udział transportu rowerowego w mobilności miejskiej.

Ubiegłotygodniowe spotkanie miało na celu wyznaczenie głównych korytarzy rowerowych w Jaworznie. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że najważniejsze jest połączenie "autostradą rowerową" Łubowca ze Śródmieściem i na tym odcinku należy skoncentrować przygotowania dokumentacji. Rozwiązania dla dzielnic północnych zostaną wykonane podczas realizacji Obwodnicy Północnej w najbliższych latach.

- Badania przeprowadzone dla potrzeb Planu Mobilności Miejskiej potwierdziły, że najpierw musi być wytworzona infrastruktura i dopiero wówczas ludzie zaczną masowo jeździć rowerami - mówi Tomasz Tosza. - Tymczasem zarządcy dróg w całym kraju odkładali temat czekając aż ruch rowerowy stanie się bardziej intensywny. To błędne podejście - tłumaczy.

Dlatego w Jaworznie proces tworzenia nowej mapy dróg rowerowych rozpoczęto od szerokich konsultacji z mieszkańcami na co dzień korzystającymi z jednośladów. Wspólne opracowanie projektu przez urzędników i rowerzystów daje szanse na dokładne spełnienie oczekiwań osób szczerze zaangażowanych w to zagadnienie.

Zainteresowanie jaworznian konsultacjami widać choćby na popularnym Facebooku, gdzie powstał już specjalny fanpage zrzeszający osoby zainteresowane wspólna dyskusją i pracą nad stworzeniem optymalnej sieci dróg rowerowych. Zachęcamy do śledzenia i współpracy - http://www.facebook.com/IDRJaworzno.

Kolejne spotkanie, na którym przedstawiona będzie koncepcja infrastruktury dla trasy Ciężkowice - Jeziorki - Skałka - Centrum, oraz w Byczynie, zaplanowano na czwartek - 6 marca, na godz. 16.00. Odbędzie się ono w budynku D Urzędu Miasta, przy ul. Plac Górników 5 (sala konferencyjna, II piętro).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem infrastruktury rowerowej w Jaworznie.