Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Akcja "WF na 100%"

28 stycznia 2014, 08:00

fot. © yanlev - Fotolia.com

fot. © yanlev - Fotolia.com

"WF na 100%" - to akcja skierowana do uczniów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz dyrektorów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Jaworzna. Inicjatorem, a zarazem organizatorem akcji jest Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o., który przy wsparciu Urzędu Miejskiego oraz doradcy metodycznego z wychowania fizycznego, zachęca do udziału w akcji dyrektorów jaworznickich szkół gimnazjalnych.

- W dobie dramatycznie malejącej aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz plagi zwolnień z zajęć wychowania fizycznego chcemy zmienić sposób myślenia o lekcjach wychowania fizycznego w gimnazjach oraz zachęcić młodzież do aktywnego udziału w zajęciach - informuje Jacek Nowak, Prezes Zarządu ZLO Sp. zo.o. - Organizowana akcja ma motywować nauczycieli do przeprowadzania ciekawych, atrakcyjnych i zgodnych z oczekiwaniami uczniów lekcji wychowania fizycznego. Zależy nam na tym, aby wzmocnić wśród uczniów postawę dbałości o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Chcemy, aby uczniowie dostrzegali związek pomiędzy aktywnością fizyczną a zdrowiem - dodaje.

Uczestnictwo szkół w akcji jest dobrowolne i bezpłatne. Aby dokonać zgłoszenia, Dyrektor Gimnazjum zobowiązany jest zarejestrować swoją szkołę poprzez wysłanie zgłoszenia na adres koordynatora: mariusz.kowalski.zs4@interia.pl w terminie do 7 lutego 2014 r.