Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miasto partnerskie Karvina (Czechy)

Obrazek

Z końcem roku 1996 doszło do spotkania przedstawicieli miast Jaworzna i Karviny w Czeskim Cieszynie, gdzie Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego zorganizował seminarium dotyczące problematyki edukacji regionalnej w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Tam też postanowiono nawiązać obustronną współpracę i wymianę w zakresie kultury i sportu pomiędzy Kariną a Jaworznem. W 1997 r. Władze Miast wyraziły wolę podjęcia rozmów, na temat rozszerzenia dziedzin współpracy samorządów i społeczności. Od tego czasu utrzymują się kontakty w zakresie kultury i sportu pomiędzy mieszkańcami obu miast, którzy uczestniczą nie tylko w obchodach "Dni Jaworzna" czy "Dni Karviny", ale również w innych imprezach kulturalno - sportowych. 9 czerwca 2000 r. miasto Karvina w Republice Czeskiej i Jaworzno podpisały porozumienie o współpracy pomiędzy społecznościami obu miast. Współpraca ta trwa do dzisiaj i opiera się na prezentacji dokonań kulturalnych i oświatowych, wymianie sportowej czy zapraszaniu artystów na uroczystości w mieście partnerskim.

Charakterystyka Karviny

Miasto Karvina znajduje się w północno - wschodniej części Republiki Czeskiej. Powierzchnia miasta - 58 km 2 Liczba mieszkańców - 67.000 Gęstość zaludnienia - 1 180 obyw./ km2 Skład narodowościowy: czeska 74,2%, słowacka 12,1 %, polska 10,2 %, pozostałe 3,5 %. Powierzchnia miasta jest płaska, lekko pofałdowana, bez wyraźnych uskoków terenu. Pierwsze pisemne wzmianki o terenie dzisiejszego miasta pochodzą z 1268 r., które znajdują się w dokumencie opolskiego księcia Władysława o prawie do warzenia soli. Miasto Karvina można scharakteryzować jako miasto przemysłowe, graniczne, uzdrowiskowe, uniwersyteckie i miasto kultury.   

Karvina posiada rozwiniętą sieć wszystkich typów szkół państwowych i prywatnych. W 1990 r. został otwarty Fakultet Handlowo - Menadżerski Uniwersytetu Śląskiego. Specyfiką Karviny w zakresie służby zdrowia, a równocześnie ruchu turystycznego jest sanatorium ze 130 - letnią tradycją, którego reprezentantem jest unikalne uzdrowisko Darkov. Jest ono najstarszym jodobromowym uzdrowiskiem w kraju i jednym z najstarszych w Europie. W mieście, jak i w powiecie dochodzi do powolnej restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, co decyduje o tamtejszej sytuacji ekonomicznej. Jednak nadal wydobycie węgla kamiennego nadaje miastu specyficzny charakter.

Oficjalna strona internetowa miasta www.karvina.cz

 

ObrazekObrazekObrazekObrazek