Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Oferty złożone z własnej inicjatywy

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Tytuł zadania: Byczyński Rajd Nordic Walking


Oferta w załączniku poniżej.

***
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Tytuł zadania: Ruch daje radość - II edycja


Oferta w załączniku poniżej.

***

"Oferta złożona z własnej inicjatywy przez
Polski Związek Niewidomych  na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym".


Szczegóły oferty w załączniku poniżej.

***

Oferta złożona z własnej inicjatywy przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Jaworznie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegóły oferty w załączniku poniżej.

***