Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie

Obrazek

Prace nad powołaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęły się na początku 2014 r., kiedy to wystartował cykl spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas których wypracowywano wspólnie zapisy projektu uchwały w tej sprawie. Po okresie negocjacji i przygotowań, ostatecznie dokument dotyczący powołania nowego organu został przyjęty przez Radę Miejską 28 maja 2015 r., a we wrześniu 2015 r. ogłoszony został nabór na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 28 stycznia 2016 r.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • współpraca w przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy z organizacjami,
 • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy,
 • tworzenie zespołów działających przy Radzie,
 • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obszarów realizacji zadań publicznych,
 • udzielanie pomocy w przypadku sporów,
 • inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
 • konsultowanie treści ogłoszeń konkursowych,
 • występowanie do Prezydenta z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku publicznego.

Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

grdpp@um.jaworzno.pl


A K T U A L N O Ś C I 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie § 8 ust. 1 uchwały nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie, zwołuję jedenaste posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie na dzień 07.06.2017r. na godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Jaworznie w Sali 045 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.
4. Spotkanie z Radą Seniorów Miasta Jaworzna – inicjatywy podejmowane na rzecz osób starszych w mieście.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Rady.


Przewodnicząca
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie

Kinga Jędrzejek
 

***

Informujemy o konkursie Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Celem konkursu jest kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze Strategią rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020.

Terminy składania ofert do 1 marca 2017 r.

szczegółowe informacje o konkursie:
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=778&id_menu=645

***

Zaproszenie na szkolenia i doradztwo

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Jaworznie realizuje  projekt pt. " CINgo - Centrum Informacyjne dla organizacji pozarządowych
i stowarzyszeń ogrodowych", w ramach którego organizowane są spotkania, szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń ogrodowych.

Udział w szkoleniach i doradztwie jest bezpłatny. Uczestnikom gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, promocyjne, poczęstunek, a w przypadku szkoleń wyjazdowych również nocleg i transport.

Szczegóły oferty dostępne w załączniku poniżej.

***

„Wolontariusz Roku 2016 Miasta Jaworzna”

Wniosek oraz regulamin konkursu dostępny w załączniku poniżej.

***

INFORMACJA

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje o zmianie godziny posiedzenia w dniu 17 listopada 2016 r. z godziny 15:15 na godzinę 16:00.

***

Wolontariusz Roku 2016

W poniedziałek, 5 grudnia br. odbędzie się uroczysta gala pierwszej edycji konkursu "Wolontariusz Roku 2016 Miasta Jaworzna". Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów wyłoniono dziesięć wyróżnionych osób.

Głównym celem konkursu jest promocja działalności wolontariackiej oraz kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców naszego miasta. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta - z inicjatywy i przy współpracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

Konkurs adresowany jest do Organizacji Pozarządowych oraz szkół publicznych. Kandydaci zgłaszani byli w trzech obszarach:

 • obszar I  - profilaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne (w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych);
 • obszar II  - edukacja, kultura i sport (w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży);
 • obszar III - ekologia i turystyka (w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganie bezdomności zwierząt).

Każdy z obszarów obejmuje dwie kategorie, z których pierwsza dotyczy dzieci i młodzież do 25 roku życia (kontynuującą naukę w szkole lub szkole wyższej), którzy są wolontariuszami minimum przez rok szkolny 2015/2016. Druga kategoria to dorośli, których staż pracy wolontariackiej wynosi minimum 2 lata. Przy analizie wniosków pod uwagę brane były m.in. takie czynniki jak: zaangażowanie w pracę wolontariacką, innowacyjność działań, okres i systematyczność działań wolontariackich, umiejętność angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej.

Spośród wyróżnionych, sześć osób otrzyma tytuł Wolontariusza Roku.

W pierwszej edycji konkursu "Wolontariusz Roku 2016 Miasta Jaworzna" wśród nominowanych wolontariuszy znaleźli się:

 • Barbara Bociąga,
 • Jakub Drapała,
 • Marek Nowak,
 • Renata Talarczyk,
 • Krystyna Głowacz,
 • Mateusz Półgęsek,
 • Kamila Kumor,
 • Katarzyna Zygmunt,
 • Piotr Helbin,
 • Małgorzata Chudzikiewicz.
   

Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice