Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Aktualne konkursy ofert

Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy: