Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Maria Materla - Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Zakres obowiązków Zadaniem pełnomocnika jest m.in. współpraca z instytucjami i organizacjami, których działalność adresowana jest do osób niepełnosprawnych, a także inicjowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją programów służących poprawie warunków życia osób niepełnosprawnych.

Zakres obowiązków

Zadaniem pełnomocnika jest m.in. współpraca z instytucjami i organizacjami, których działalność adresowana jest do osób niepełnosprawnych, a także inicjowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją programów służących poprawie warunków życia osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik ma wspierać działania na rzecz pełnej integracji społecznej, aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania izolacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Zajmuje się także analizą potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych dotyczących m.in. pełnej dostępności do obiektów użyteczności publicznej, do dóbr i usług umożliwiających uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, a także podejmuje działania ułatwiających osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym.

Pełnomocnik prowadzi poradnictwo dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin oraz jest rzecznikiem ich interesów.

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Północna 9b,
43-600 Jaworzno
tel. (+48 32) 618 18 77
e-mail: maria.materla@mops.jaworzno.pl

Godziny pracy

 • poniedziałki, wtorki, środy i piątki - 7.00 - 15.00
 • czwartki - 9.00 - 17.00

W przypadku nieobecności Pełnomocnika w siedzibie, w/w nr telefonu będzie przekierowany do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie (nr tel. 32 618 18 40), gdzie telefonicznie lub osobiście będzie można składać wnioski i zapytania.

Informacje dotyczące zagadnień związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych można uzyskać:

 • w sprawach dotyczących rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej
  ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
  nr tel. 32 618-17-80, codziennie w godz. 7:00 – 15:00
  e-mail: mops@mops.jaworzno.pl
 • w sprawach dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
  Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
  nr tel. 32 618-19-16, codziennie w godz. 7:00 – 15:00
  e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl
 • w sprawach dotyczących wydania orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:
  Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Łukasiewicza 7, 43-603 Jaworzno
  nr tel. 32 615-51-51, codziennie w godz. 9:00 – 15:00, w czwartek do 17:00
  e-mail: mzon.jaw@onet.pl
 • w sprawach dotyczących wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-603 Jaworzno
  nr tel. 32 6161-28-47, codziennie w godz. 8:00 – 18:00
  e-mail: ppp@jaworzno.edu.pl