Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Modernizacja jednostek OSP

Obrazek

Doceniając skuteczność działań i wzorową postawę jaworznickich strażaków ochotników oraz ich wkład w system bezpieczeństwa i angażowanie się w życie lokalnych społeczności, Prezydent Miasta podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad wieloletnim planem modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych na lata 2015-2020. W sumie w ciągu sześciu najbliższych lat wszystkie jaworznickie jednostki otrzymają ok. 5 mln zł m.in. na wymianę najstarszych wozów strażackich oraz modernizację swoich obiektów. Pieniądze zabezpieczone przez Prezydenta Miasta na realizację programu wspierania OSP będą w pierwszej kolejności przeznaczone na modernizację strażnic. W następnym etapie będzie także wymieniany sprzęt pożarniczy, a w szczególności samochody gaśnicze.

Warto przypomnieć, że druhowie ochotnicy każdego roku biorą udział w kilkuset akcjach ratowniczo-gaśniczych, poszukiwawczych i dotyczących różnych lokalnych zagrożeń, takich jak podtopienia czy usuwanie skutków wichur. Ponadto strażacy biorą regularnie udział w zabezpieczeniu imprez masowych w mieście oraz w obchodach rocznic i świąt. Ich obywatelską postawę dopełnia także fakt, że często są honorowymi dawcami krwi oraz szpiku kostnego.

***

W 2015 roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zaplanował zmodernizować trzy strażnice - w Byczynie, na Osiedlu Stałym i w Długoszynie. Przedstawiciele jednostek spotkali się dzisiaj z Zastępcą Prezydenta Miasta Dariuszem Starzyckim, aby omówić zakres projektowanych prac.

W Byczynie planowana jest termomodernizacja budynku OSP przy ulicy Kaczeńców, obejmująca izolację fundamentów budynku i ocieplenie elewacji, a także wybrukowanie placu oraz wymiana bramy głównej. Natomiast wnętrze budynku zostanie wyremontowane tak, aby dostosować je do wyglądu pomieszczeń, w których prace zostały przeprowadzone już w ubiegłym roku, w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Planowana jest między innymi: wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, grzejników, stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian.

Z kolei w OSP Osiedle Stałe, przy ulicy Inwalidów Wojennych, obecnie przeprowadzana jest inwentaryzacja wykonanych wcześniej robót i aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Następnie zostanie określony szczegółowy zakres robót, który będzie obejmował między innymi prace murarskie, montaż nowej stolarki drzwiowej, malowanie ścian, wykonanie podłóg, naprawę i wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz centralnego ogrzewania.

W siedzibie OSP Długoszyn zostanie natomiast zbudowany garaż dla samochodu pożarniczego oraz plac manewrowy wraz z odwodnieniem terenu. Oprócz tego w budynku zostaną wykonane prace instalacyjne, w tym: przełożenie przyłącza kanalizacyjnego, odwodnienie dachu, instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania oraz częściowa wymiana stolarki okiennej.